آخرین سمت :

مشخصات فردی

نام : امیر فرجام
نام میانی : ندارد
نام خانوادگی : فاضلی فر
عنوان : ندارد
تاریخ تولد : ۵۱/۰۴/۲۵
نام پدر :
مشخصات تماس
محل کار 1 : نشانی
تلفن :
محل کار 2 : نشانی
تلفن :
فکس :
کدپستی :
صندوق پستی :
وب سایت : ندارد
پست الکترونیکی :
وضعیت تحصیلی
دانشگاه مربوطه : مرکز آموزشی تحقیقاتی درمانی قلب و عروق شهید رجایی
آخرین مدرک علمی : دکترای فوق تخصصی بالینی (فلوشیپ)
مرتبه علمی : استاد
هیئت علمی
گروه آموزشی :
آشنایی با زبان های خارجی :
بیوگرافی
دوره ها
دعوت های خاص
سابقه تدریس
وضعیت استخدامی
فرصتهای مطالعاتی
اختراعات
اکتشافات
سوابق اجرایی
تشکل های علمی و صنفی
جوایز / نشان های علمی
سایر اطلاعات